октомври 23, 2021

стаж

Великотърновският университет и БТА сключиха договор за сътрудничество

Днес беше сключен договор за сътрудничество между Великотърновския университет и Българската телеграфна агенция. Ректорът проф. д-р Христо Бонджолов и генералният...

Над 40 студенти по „Право“ ще проведат задължителната си практика в правораздавателните органи във Велико Търново

Председателите на Районния и Окръжния съд във Велико Търново – съдия Теодорина Димитрова и съдия Младен Димитров, днес посрещнаха над...

Млади юристи, завършили право във ВТУ, постъпиха на стаж в Окръжен съд – Велико Търново

Млади юристи, завършили специалност „Право“ във Великотърновския университет, постъпиха на стаж в Окръжния съд – Велико Търново На официална церемония,...

Близо 140 бъдещи юристи провеждат задължителния си междусеместриален стаж в Съдебната палата във Велико Търново

Близо 140 студенти в специалност „Право“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще се обучават в продължение на...