октомври 28, 2021

страстите христови

Църквите и манастирите във Велико Търново и Арбанаси пазят забележителни образци на икони със Страстите Христови

Страстната седмица обхваща последните дни от земния живот на Иисус Христос. Нарича се Страстна, от запазената форма в старобългарския език...