октомври 26, 2021

строителството

Д-р Стефан Филев, директор на МОБАЛ Велико Търново: „Довършването на новия болничен корпус ще подобри качеството на здравната услуга и ще спести на МОБАЛ годишно около половин милион лева“

  След преструктурирането свободните помещения от т. нар. „Стара болница“ ще се отдадат под наем. Очакваните годишни приходи са 553 824...