октомври 28, 2021

сфера

Великотърновският университет е част от голям обучителен проект в социалната сфера

Въпреки глобалната пандемия от COVID-19, Великотърновският университет заедно с още седем европейски партньори продължават реализацията на проект „Овластяване на работещите...