октомври 28, 2021

съвест

„Чистата ми съвест е по-важна от всички присъди“ е темата на конкурс за есе и презентация, обявен от Окръжен съд – Велико Търново

Окръжен съд – Велико Търново организира ученически конкурс за есе и компютърна презентация на тема „Чистата ми съвест е по-важна...