октомври 17, 2021

съдебни заседатели

Общинският съвет в Горна Оряховица открива процедура за определяне на съдебни заседатели

Общинският съвет в Горна Оряховица открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица (ГОРС), за...

Общински съвет Павликени набира кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Павликени

    Общински съвет Павликени откри процедура за определяне на съдебни заседатели за  Районен съд – Павликени. Броят на съдебните...