октомври 26, 2021

съдилища

Над 40 студенти по „Право“ ще проведат задължителната си практика в правораздавателните органи във Велико Търново

Председателите на Районния и Окръжния съд във Велико Търново – съдия Теодорина Димитрова и съдия Младен Димитров, днес посрещнаха над...