октомври 23, 2021

съставите на избирателните комисии

Във Велико Търново: Насрочени са консултации за сформиране на секционните и подвижните секционни избирателни комисии

    В изпълнение на правомощията си по Изборния кодекс, кметът на Община Велико Търново Даниел Панов насрочи консултации за...