октомври 28, 2021

технически средства

Община Павликени осигури технически средства за всички ученици от Центровете за настаняване семеен тип

    Община Павликени осигури техническо оборудване на Центровете за настаняване семеен тип в гр. Павликени, което е необходимо на...