тип студен пластик

30 000 лв. е похарчила общината през 2019 г. за маркировка на пешеходните пътеки, но половината от тях не се виждат

  Близо 30 000 лв. е струвала на община Велико Търново през миналата година поддръжката на маркировката на пешеходните пътеки...