октомври 25, 2021

трансграничен пленер по живопис