туберкулоза

Великотърновец бил личен лекар и доверен съветник на Фердинанд I, на Борис III и на цялата царска фамилия

Д-р Марин Русев е истински строител на медицинската наука в следосвобожденска България Днес е Световният ден на здравето и Ден...