търновки

Тревожно! Повече търновки правят аборт по желание, отколкото по медицински показатели. Цезаровите сечения са предпочитани

    88  великотърновки, или пациентки на Областната болница „Д-р Стефан Черкезов“ са прекъснали бременността си по собствено желание през...