търновският бизнес

Търновският бизнес: „Пазарът е блокиран, може да стане зловещо, държавата трябва да помага“

  Тотално объркване, липса на информация, перспективи и адекватни държави мерки поне към момента. Това са преобладаващите впечатления сред представителите...