октомври 25, 2021

търновското кметство

1,5 млн. лв. дължи за 2020 г. търновското кметство за текущи улични ремонти, осветление, охрана и т.н.

  Пътната, спортната, инженерната и туристическата инфраструктура са в дневния ред на всеки втори великотърновец, българин или просто данъкоплатец, без...

Търновското кметство продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

  През цялата 2021 г. Община Велико Търново осигурява безплатна храна за обяд на 135 нуждаещи се лица и продължава...