удължи срока

Служебното правителство удължи срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 март 2022 г.

    Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 декември 2021 г....