указ

Удостояват със звание „бригаден генерал” началника на НВУ  полк. Иван Маламов

Правителството предложи на президента да извърши промени във висшия команден състав на армията. Министерският съвет предлага на президента Радев да...