улично осветление

Община Свищов подменя уличното осветление в населените места с енергийно ефективно

Кметството ще кандидатства за финансиране по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" Община Свищов започва работа по изключително важен...