улично

До края на годината всички населени места в община Свищов ще са с енергоспестяващо улично осветление

В изпълнение на програмата за енергийна ефективност, в община Свищов предстои инсталирането на енергоспестяващо улично осветление в още четири населени...

Уличното осветление в големите търновски квартали ще бъде модернизирано

Финансирането е чрез мерките на Европейското икономическо пространство  Уличното осветление в най-големите квартали на Велико Търново ще бъде модернизирано, а...