ул. „Д. Буйнозов“

Търновци от ул. „Димитър Буйнозов“ се обединиха в гражданска инициатива „ДъБ“

    Стотици великотърновци, които живеят, работят, имат и ползват имоти на ул. „Димитър Буйнозов“ се обединиха в гражданска инициатива...