умствена изостаналост

Приключи ремонтът на Центъра за пълнолетни с умствена изостаналост в Церова кория

В началото на месец ноември приключи изпълнението на ремонтните дейности по Проект „Реновиране и модернизация на материалната база на Център...