университета

Есенна академия за докторанти на ВТУ се проведе в Университета в Ниш, Сърбия

Есенна академия за докторанти на Великотърновския университет се проведе в Университета в Ниш, Сърбия. В програмата участваха 23 докторанти от...

ВТУ беше домакин на международна програма „Активности на открито в планината. Безопаснoст и оказване на първа помощ“

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” бе домакин на Еразъм+ смесена интензивна програма „Активности на открито в планината. Безопаснoст...