университетско

Университетското издателство към ВТУ се представя на изложение в София

За трети път тази година Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" към Великотърновския университет участва в организираните книжни базари...

Университетското издателство на Великотърновския университет дари книги на библиотеки в различни краища на България

Дарителството от векове е ценностна норма със сакрална същност за българина. То е културно послание и значима социална проява на...