управленска програма

Д-р Ивелина Гецова представи управленската програма на Община Лясковец

    Основните цели са повишаване благосъстоянието и стандарта на живот, подобряване на цялостната инфраструктура, по-пълна трудова реализация, намаляване на...