услугата

Община Велико Търново подкрепя хора в неравностойно положение с услугата „Асистентска подкрепа“

    С новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ Община Велико Търново помага на хора в неравностойно положение с осигуряване на...