успешни проекти

Община Павликени получи наградата „ЕкоЕнергия“ за успешния проект за енергоспестяващи мерки на покрития плувен басейн

    Община Павликени беше класирана на първо място и получи голямата награда „ЕкоЕнергия“ за успешни проекти в областта на...