устна комуникация

Във ВТУ се проведе Международна научна конференция на тема „Проблеми на устната комуникация“

Във Великотърновския университет се проведе 12-ата Международна научна конференция на тема „Проблеми на устната комуникация“ 35 изследователи от страната и...