участваха

Великотърновски студенти участваха в Първи форум за Република Корея

    Студенти от различни специалности на Филологическия факултет на Великотърновския университет взеха участие в Първи форум за Република Корея....