февруари 27, 2024

уязвими

Общината в Свищов осигурява 1 година работа за уязвими групи, както и платен стаж

Във връзка с изпълнение дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в...