Факултет Изобразително изкуство

Факултета по Изобразително изкуство при ВТУ открива прием по специалността „Визуални изследвания“

  Обучението в програмата „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ дава теоретичната основа за придобиване на солидна художествена култура и предоставя информация за съвременните...