фана

На 8 декември ще се гледа делото срещу Фана, отмъкнала лотариен билет с печалба от 250 000 лева и духнала за Холандия

На 8 декември окръжен съд - Велико Търново, ще гледа делото срещу жена, присвоила със сила лотариен билет с печалба...