декември 8, 2023

хотелиерството

Във В. Търново най-ниски са заплатите в ресторантьорството и хотелиерството, най-високи – в информационните технологии и услуги

  Производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия е най-големия промишлен сектор в община Велико Търново. През 2019 г....