декември 6, 2023

цигарени

Във Велико Търново представят изложба, посветена на глобалния проблем с неправилно изхвърлените цигарени фасове

Едни от най-често неправилно изхвърляни отпадъци в световен мащаб са цигарените филтри. Взети поотделно, те могат да изглеждат незначителни, но...