чернодробни заболявания

Ръст на чернодробните заболявания заради прекомерно хапване и пийване в периода на социалната изолация

  Ръст на пациентите с чернодробни заболявания и декомпенсирани чернодробни цирози отчитат в Първо вътрешно отделение на МБАЛ в Горна...