декември 4, 2023

чуждестранни инвеститори

Чуждестранни инвеститори от автомобилната индустрия и електрониката проучват Велико Търново

  Даниел Панов: „Водим разговори за технологичен парк западно от града“   Чуждестранни инвеститори от Европа проучват Велико Търново и...