декември 4, 2023

Шесто

40 екипа вече са заявили участие в Шестото изложение на младежкото техническо творчество в Г. Оряховица

40 екипа от страната за заявили до сега участие в Шестото издание на конкурса-изложение на младежкото техническо творчество. Форумът ще...