декември 4, 2023

шофьорска

Може да сменим шофьорска книжка само за три дена. Заявления се подават в Областната дирекция на полицията

В случаите на подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) поради изтичането на срока на валидност, при...