декември 4, 2023

яйце

Манерка от щраусово яйце, фибула с конник и съд за сълзи са сред уникалните археологически находки до Лясковец

М. Милчева Изключително ценни археологически находки, открити в края на миналата година в подножието на Петропавловския манастир, бяха показани днес...