декември 8, 2023

януарската сесия

Освобождават от такса битови отпадъци засегнатите от ковидкризата фирми?

  Предложението на групата съветници от БСП влиза на февруарската сесия Предприятията, които са преустановили стопанската си дейност по време...