50-години от обявяването на Сухиндол за град

error: Content is protected !!