Remdesivir

Правителството одобри сключването на договори за осигуряване на Remdesivir до края на март 2021 г. 

Министерският съвет прие Решение за одобряване сключването на договори за осигуряване на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir), предназначен за лечение...