декември 4, 2023

„Treasure hunt”

Търсене на съкровище организираха от Градски ученически парламент

    Градски ученически парламент организира състезание от типа „Treasure hunt” по великотърновските забележителности. Отборите трябваше да отговарят на различни...