октомври 3, 2022

планът за финансова стабилизация