Видео

Вижте мястото с най-много катастрофи във Велико Търново/видео/:

Великотърновската улица "Димитър Буйнозов" е отсечката с най-много катастрофи. Почти ежедневно тук стават даже и верижни катастрофи, заради лошата организация...