Липса на кислород мори рибата в р. Янтра

0

 

 

За огромни количества мъртва риба в р. Янтра край Писарево и Драганово сигнализира пост в социалната мрежа. Според местни въдичари рибата била отровена, а причина за това вероятно е промишлен източник, който замърсява реката.

Според РИОСВ обаче проблемът е следствие от естествено изчерпване на кислород във водата. Инспекцията се е сезирала и сигналите за масовия мор на рибата са проверени през почивния ден. Огледът на място е установил измиране на риба основно в застоялите места с големи обраствания на Янтра в района на мелницата на с. Писарево и до моста за с. Върбица.

При извършения оглед се констатира измиране на риба основно в застоялите места с големи макрофитни обраствания в участъка от река Янтра в района на мелницата на с. Писарево и до моста за с. Върбица.

„И в двата участъка на река Янтра се наблюдава маловодие, ниска скорост на движение на водата и голямо количество водорасли и водна леща.
По време на проверката от Рeгионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени стойности на показателите: рН – 8,36; Разтворен кислород – 6,79 мгО2/л, Температура – 29,7оС и Електропроводимост – 523 µS/см.

При извършения оглед на изходния канал на “Захарни заводи” АД се установи , че се заустват само разрешените охлаждащи води в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра. Заустването на Лясковско дере в р. Янтра е на около 12 км преди с. Писарево и на около 18 км преди с. Върбица.

Измерените стойности на рН на водата показват, че няма химическо замърсяване на реката в наблюдаваните участъци.

Вероятната причина за наблюдавания замор може да се обясни с ниската скорост на движение на водата в тези участъци, маловодието, високата температура и голямото количество водорасли, които през нощта способстват за изчерпване на разтворения кислород във водата“, твърдят от РИОСВ в болярския град.

 

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *