Месец: декември 2021

Община В. Търново ще продължи да предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ през цялата 2022 г.

    Община Велико Търново ще продължи да предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ и през цялата 2022 г.. Средствата са...